Art Critics

Kunsthistoriker Maria Stensgaard Poulsen

Lars Winther f. 1959

Det naivistiske perspektiv er ikke til at tage fejl af, i Lars Winthers malerier. Perspektivløse byer ofte ved vand med skibe og mange biler, hvor mennesker og dyr bevæger sig rundt på billedfladen ledsaget af grønne træer og blomster i solskin. Mange af malerierne har endvidere den indbyggede finurlighed, at de ofte kvadratiske og rektangulære billedformater kan ses fra alle fire sider. Der er med andre ord indbygget en slags matematisk kombinatorik i mange af malerierne. Farvepaletten er karakteristisk ved, at indeholde store mængder af primærfarverne rød, gul og blå, ikke sjældent placeret på en sort baggrund. Huse er ligesom menneskene, bilerne og skibene placeret i sirlige kombinationer, hvor de geometriske figurer cirkel, kvadrat og rektangel udgør ordenselementer i den ellers mangfoldige billedverden. Ofte ønsker Lars Winther at vise os verden fra en helt anden vinkel end vi traditionelt kender den. F. eks. en ko liggende på ryggen med alle fire patter strittende lige ud i luften, eller en palme set fra siden eller en bil liggende på taget! Kendte fænomener set fra en uvant vinkel. Hvorfor? Måske fordi vi skal forundres? Vi skal aldrig blive trætte af livets gådefulde univers! Solen er altid gul, men ikke rund. I Lars Winthers malerier er den ofte firkantet, ligesom himlen med vatskyer på er skabt af to trapez`er og en rektangel. Er der noget mere flydende i universet end en himmel? Hvor begynder den? Hvor ender den? I Lars Winthers malerier har den en fast formel. Til forandring! Naivismen har floreret omkring i Europa siden begyndelsen af 1900- tallet. Også hos Lars Winther er den karakteriseret ved fortælle- og farveglæde i et genkendeligt og detaljeret fortællesprog. Et sprog der er kommet for at blive! Et sprog som alle kan forstå. Både barn og voksen, dannet og udannet. Med andre ord, et sprog som formidler alt det som vi mennesker har tilfælles på tværs af alle grænser! Dvs. religiøse, økonomiske og kulturelle grænser. Lad Naivismen leve!                                                                                                                                       Af kunsthistoriker Maris Stensgaard Poulsen  

Art Historian Maria Stensgaard Poulsen

Lars Winther (Born 1959)

 

The naive perspective is easily spotte in the artwork of Danish Artist Lars Winther.

The paintings of cities by waters with ships and many cars lacks the rules of

perspective, as people and animals move around the canvas surrounded by green

trees and flowers covered in sunshine. Furthermore, many of the paintings have the

peculiar built-in characteristic that the square or rectangular canvases can be seen

from all four angles. In other words, there is a kind of mathematical possibility of

combining many of the paintings. The color palette mostly mostly consist of primary

colors red, yellow and blue usually on a black background. The houses as well

as the people, cars and ships are placet in neat in compositions where geometrical

shapes as circle, square and rectangular are the basic element of order in the

complex visual scenery. Mostly, Lars Winther want to show us the world from an

unusual and untraditional perspective. Whether is a cow lying down on its back

with all four wells pointing to the sky, or a palm tree seen from the side or even a car

lying upside-down. Well-known object are seen from a different angle. Why?

Because we should be marveled, perhaps?  we mus never grow tired of the

conundrum universe of life. The sun is allways yellow, but not round. In Lars Winther`s

paintings the sun might be square as well as the sky with clouds of cotton is held

together bu two trapezoids and a rectangular. Is there anything more liquid in this

universe than the sky? Where does it start? Where does it end? In the artwork of

Lars Winther the sky have a certain formula for a change! Naivism has flourished in

Europa since the beginning of 20th century. The artwork of Lars Winther is also

characterized by the naive joy of color and narration in a well-known figurative

language. A language which is here to stay!  A language everyone understands,

whether you are a child or an adult, an educated or an uneducated person. In other

words, a language which communicates all the things people have in common

regardless of boundaries-religios, economic or cultural boundaries. Long live

naivism.

By Danish Art Historian Maria Stensgaard Poulsen 

 

 

Curator Museum Inspektor Gregor Taul

Lars Winther b. 1959

 

We have chosen to exhibit Danish artist Lars Winther during july 2015. Each july Viljandi

hosts popular Folk Music Festival which bring some 20.000 people to Viljandi within 4 days.

During these days 1/5 of our museum`s yearly visitors (that is some 1.500  people out of

8.000) come to see our exhibitions. For this reasons we allways pay extra attiontion to the

selection of exhibition of july. We chose to exhibite Lars Winther as we newer had exhibited

Danish Art in our museum before. Each year about 6 or 7 of temporary exhibitions are from

foreign contries ( mostly from the neighbouring contries such as Finland, Letvia, Russia).

As an internatinal oriented museum we strongly aim to build a network and a community of

artist and museum proffessionals from all around Europa.

Lars Winther is an exceptional example of an artist who has found his own unique painting

style and has proved himself in the professional art world without having previously studied

visuel art in academia. We at Kondas Centre are espcially interested in creators who  are in

some way and up to some extent in between the in- and outside of the artworld, that is in

the world which defines what art is or isn`t. We belive that such creators of visuel imagery

are in many ways closer to the understanding of art than art critics, historian of Arts and

curators etc.

Some one noted that Lars Winther`s brain function as if a Rubik`s dice. Well put! We could

also add that there`s a certain similarity between Rubik`s dice and Lego bricks - which

symbolize Denmark for many people around the globe. For us Winther`s paintings do call

into mind of Lego bricks and we think it`s very nice that in exhibitons Lars Winther`s work

we are also presending as if a snapshot of the Danish psyche.

Gregor Taul 

Art Historian

Curator, Museum Inspektor

Kondas Centre, Museum of Naive Art and Outsider Art

Viljandi, Estonia

 

 

 

Kurator Museumsinspektør Gregor Taul

Lars Winther f. 1959

 

Vi har valgt at udstille den danske kunstner Lars Winther i juli 2015.

Hvert år i juli måned er Viljandi vært for en polulær festival for folkemusik, som tiltrækker omkring 20.000 mennesker til byen de fire dage, festivallen varer.

I løbet af de dage kommer en femtedel af museets  årlige gæster (omkring 1.500 af de årlige 8.000 mennesker) for at opleve vores udtillinger. Af denne grund er vi særligt opmærksomme, hvilke kunstnere vi vælger til museet i juli måned.

Vi valgte at udstille den danske kunster Lars Winther, fordi vi ikke tidligere havde udstillet dansk kunst i museet. Vi har hvert år seks til syv tidsbegrænsede udstillinger af udenlandske kunstnere (hovedsageligt fra vores nabolande (Finland, Litauen og Rusland).

Det ligger i vores målsætning som et internationalt museum at udbygge vores netværk og fællesskab med kunstnere og proffessionale museumsfolk fra hele Europa.

Lars Winther er et godt eksempel på en kunstner, som har fundet sit helt eget unikke kunstudtryk og stil og har slået igennem i kunstverdenen uden at have en akademisk uddannelse indenfor visuel kunst.

Vi er på Kondas Center specielt interesserede i kunstnere, som på samme tid står med et ben udenfor og et ben inde i den kunstverden, der definerer hvad kunst er, og hvad det ikke er. Vi tror, at de kunstnere, der skaber disse visuelle verdner på mange måder er tættere på forståelsen af hvad kunst er end kunstkritikere, kunsthistorikere og kuratorer o.s.v.

Lars Winthers hjernefunktion er sammenlignet med Rubik`s terning. Det er et godt billede.

Vi kunne også tilføje, at der er en vis lighed mellem Rubik`s terning og Legoklodser, der er et symbol på Danmark for mange mennesker rundt omkring i verden.

I vores øjne minder Winther`s malerier om legoklodser og det er dejligt, at vi med udstillingen af hans værker samtidig udstiller et snapshot af dansk psyke.

Gregor Taul

Kunsthistoriker

Museumsinspektør

Kondas Center, Museum for Naivistisk kunst og Outsider kunst

Viljandi, Estland

 

| Svar

Nyeste kommentarer

20.01 | 21:11

Hvor kan man købe din bog "det glade vanvid"?
Jeg kan erindre nogle af de personer fra min barndom og ungdom:)

09.01 | 15:11

De grønlandske billeder er geniale!

09.01 | 08:59

Hej Lars. Er begejstret for emnerne i dine billeder.
Jeg er selv gået over til at have et tema i mine billeder.